W służbie bezpieczeństwa, czyli nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe

0
950

Pożar jest bardzo poważnym zagrożeniem, nierzadko niosącym ze sobą cierpienie ludzkie i straty finansowe. 20090816naklejka1

Aby skutki jego oddziaływania były jak najmniejsze, dobrze zawczasu zabezpieczyć obiekty budowlane rozwiązaniami technicznymi, wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Temu właśnie dedykowane są systemy oddymiania oraz systemy sygnalizacji pożaru, dostępne w ofercie D+H Polska.

Zwykle przez długi okres czasu milczące, jednak w sytuacji zagrożenia to one odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia ludzkiego. 

Okienny system oddymiania – zasada działania
Największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru są dym oraz  trujące gazy. Te ostatnie są przyczyną śmierci aż 90% wszystkich ofiar płonących budynków. Dlatego nadrzędne dla ratowania życia ludzkiego jest zapewnienie właściwego oddymiania danego obiektu. Doskonale sprawdzają się tutaj okienne systemy oddymiania firmy D+H.

Zgodnie z zasadą ich działania, przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru, za pomocą elektrycznych napędów, otwarte zostają otwory oddymiające w fasadzie budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz niebezpieczne gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu następuje zmniejszenie koncentracji trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. W wyniku tego umożliwiona zostaje sprawna ewakuacja ludzi przebywających w zagrożonym budynku, szybsze wprowadzenie jednostek ratunkowych, natychmiastowe zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Więcej informacji na temat nowoczesnych systemów przeciwpożarowych dowiedziecie się Państwo na naszej stronie firmowej. Zapraszamy.

Materiał przygotowany w porozumieniu z firmą Alfa-System http://visomedia.pl/pozycjonowanie-warszawa/ Janusz Kornaj specjalizującą się w remontach budowlanych.