Konferencji pt. Nowy Dialog szkolenie i zatrudnienie osób pozbawionych wolności – nowoczesny model readaptacji społecznej

0
683

Szanowni Państwo,

mam przyjemność poinformować Państwa o Międzynarodowej Konferencji z zakresu
resocjalizacji więźniów pt.: „NOWY DIALOG badania w zakresie kształcenia, szkolenia i
zatrudnienia osób osadzonych. Konferencja organizowana jest przez związek Pracodawców
Ziemi Lubelskiej wraz ze Służbą Więzienną oraz Stowarzyszeniem POSTIS.
Głównym celem organizowanej konferencji jest upowszechnienie badań, które
prowadzone są w ramach projektu „NOWY DIALOG”, obejmującego kształcenie i
zatrudnienie osób osadzonych. Kolejnym celem jest porównanie doświadczeń służby
więziennej z innych państw europejskich, w zakresie zmian w postępowaniu osadzonych,
którzy podejmują pracę podczas odbywania kary. Trzecim celem jest wymiana doświadczeń
przedsiębiorców, których przedmiotem są korzyści przyniesione im dzięki zatrudnianiu
więźniów. Ostatnim, czwartym celem jest analiza sytuacji zatrudnionych więźniów z
pespektywy analizy badań naukowych i studium przypadku, a także zmian społecznych.
Patronat nad naszą konferencją sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej
gen. Jacek Kitliński, a także Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa
Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk oraz
Stowarzyszenie Prawników dla Polski.
W imieniu Pracodawców Ziemi Lubelskiej zwracam się do Państwa z prośbą o objęcie
Patronatem Medialnym Międzynarodowej Konferencji na temat kształcenia i zatrudnienia
osób pozbawionych wolności.
Konferencja odbędzie się 2 kwietnia 2020 roku, w Hotelu Polskiego Związku
Motorowego w Lublinie. Chcielibyśmy, aby podczas konferencji towarzyszyły nam media,
dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Województwo lubelskie
może bowiem służyć za wzór w zakresie ilości zatrudnionych osadzonych, jednak należy

zrobić wszystko, aby wykorzystać w 100% potencjału znajdującego się w małych i średnich
przedsiębiorcach naszego regionu, w zakresie zatrudniania osób osadzonych.
Mam nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem z Państwa strony.
Prezes Zarządu

Więcej informacji: http://pracodawcy.lublin.pl/projekt-nowy-dialog-ruszyl/

Pracodawców Ziemi Lubelskiej
dr Mariusz Filipek