PGNiG rozwija innowacje i współpracę ze start-upami.

0
719

Grupa szuka nowych technologii we wszystkich obszarach działalności.

Nowe produkty i usługi
dla klientów oparte o internet rzeczy, nowe technologie wydobycia gazu
ziemnego, ochrona środowiska i alternatywne źródła energii to dziedziny,
w których Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo stawia na innowacje.
Ma się do tego przyczynić współpraca ze start-upami i budżet na
działalność badawczo-rozwojową, który zakłada, że co roku spółka będzie
przeznaczać na B+R+I około 100 mln zł. Zapotrzebowanie na nowe
technologie dotyczy każdego z obszarów działalności energetycznego
giganta. 

– Jedna ze
spółek z grupy PGNiG, Polska Spółka Gazownictwa, ma największą w Europie
sieć rurociągów, liczącą 180 tysięcy kilometrów. Taka infrastruktura
wymaga stałego nadzoru, co nie jest łatwe. Do tego można wykorzystać
technologie satelitarne i drony. Jeśli chodzi o ciepłownictwo, to
szukamy projektów związanych z efektywnością energetyczną. Z kolei
dla centrali PGNiG potrzebujemy projektów dotyczących m.in. HR, szeroko
rozumianych kadr, kwestii dotyczących zarządzania w grupie, zwiększania
efektywności oraz optymalizacji procesów
– mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

W
każdym z tych obszarów PGNiG zamierza tworzyć i wprowadzać innowacyjne
rozwiązania. W polu zainteresowań spółki są zwłaszcza nowe technologie
wydobywcze gazu ziemnego, które umożliwią zwiększenie produkcji surowca.
Grupę interesują w tym obszarze rozwiązania dotyczące przede wszystkim
przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla i stosowanie
poziomych wierceń na złożach gazu.

Na
przełomie maja i czerwca PGNiG poinformowało o odkryciu dwóch nowych
złóż gazu ziemnego w okolicach Środy Wielkopolskiej. Prezes spółki Piotr
Woźniak skomentował, że to właśnie jeden z efektów postępu
technologicznego – dzięki połączeniu doświadczenia z innowacjami
energetyczna grupa usprawnia techniki poszukiwawcze, dokonuje nowych
odkryć i zwiększa możliwości wydobycia.

Do
pozyskania gazu ziemnego z nowo odkrytego złoża geolodzy z PGNiG po raz
pierwszy w zachodniej Polsce zastosowali nowatorską technologię wierceń
horyzontalnych. Długość poziomego odcinka wyniosła 400 metrów przy
całkowitej długości odwiertu równej 4255 metrów.

Kolejne
obszary, w których PGNiG chce rozwijać nowe technologie, to między
innymi innowacje w wykorzystaniu gazu ziemnego, nowe źródła energii
(wykorzystanie wodoru i paliw alternatywnych), ochrona środowiska
w sektorze energetycznym (m.in. wykorzystanie ciepła odpadowego
i zwiększanie efektywności energetycznej) oraz innowacje cyfrowe
(zwłaszcza inteligentne systemy pomiarowe).

Zapotrzebowanie
na nowe technologie i pomysły dotyczy również obszaru konsumenckiego. W
tym przypadku PGNiG liczy na stworzenie na bazie innowacji nowych usług
i produktów dla klientów końcowych na przykład opartych o internet
rzeczy (IoT).

– Obrót detaliczny
to blisko siedem milionów klientów. Jest tu dużo miejsca na pomysły
związane z customizacją, wykorzystaniem big data, dotarciem do klientów,
smart meteringiem, odczytami zużycia prądu i gazu w czasie
rzeczywistym –
wylicza Łukasz Kroplewski.

Nieszablonowe
pomysły w tych dziedzinach ma przynieść współpraca ze start-upami.
Razem z młodymi, innowacyjnymi mikroprzedsiębiorstwami gazowy koncern
chce kreować nowe rozwiązania, które mogą zwiększyć jego
konkurencyjność. Stąd pomysł na InnVento, pierwszy w Polsce inkubator
dla start-upów pracujących nad rozwiązaniami dla sektora naftowego
i energetycznego. PGNiG zainaugurowało działalność InnVento w połowie
czerwca. Spółka współtworzy też program akceleracji MIT Enterprise
Forum, który ma na celu wdrożenie na rynek najlepszych start-upowych
projektów.

Rozwój innowacyjności
i współpraca PGNiG ze start-upami wpisują się w plany Ministerstwa
Rozwoju, które chce wspierać innowacyjne mikroprzedsiębiorstwa i zachęca
do tego państwowe spółki. Obecnie w obszarze badawczo-rozwojowym PGNiG
będzie się skupiać na projekcie Geo-Metan (rozwój technologii wydobycia
metanu z pokładów węgla) oraz programie INGA, w ramach którego wspólnie
z NCBiR będzie wspierać badania naukowe w obszarze gazownictwa. 

Do 2022 roku spółka PGNiG planuje przeznaczyć około 680 mln zł na działalność badawczą, rozwijanie innowacji i start-upów.  

Mówi: Łukasz Kroplewski
Funkcja: wiceprezes zarządu ds. rozwoju
Firma: PGNiG

Źródło: http://biznes.newseria.pl/news/pgnig-rozwija-innowacje-i,p85505496