Resort infrastruktury weryfikuje kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Będą zmiany w Krajowym Planie Kolejowym

0
229

Koalicyjny rząd prowadzi przeglądy kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, w tym projektów przewidzianych w Krajowym Programie Kolejowym, co ma pozwolić uniknąć kosztownych błędów i zapobiec realizacji nieefektywnych przedsięwzięć. – W inwestycjach na kwotę ponad 2 mld zł znalazły się już pewne mankamenty, które powodowały, że zbudowalibyśmy coś, co nie jest do końca funkcjonalne i nie dawałoby możliwości dobrego prowadzenia ruchu pociągów – mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który zapowiedział już zmiany w obowiązującym KPK. Jednocześnie trwa również audyt projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma go urealnić i pokazać, w jaki sposób dalej go realizować, jak również jego programu kolejowego.

– W Krajowym Programie Kolejowym będą zmiany, ponieważ już pierwszych kilka tygodni mojego urzędowania pokazało, że trzeba m.in. przyjrzeć się zakresowi niektórych inwestycji, aby zwiększyć efektywność tego, co chcemy zbudować na torach – mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. – Przeprowadziliśmy już pewne ćwiczenie w inwestycjach na kwotę ponad 2 mld zł i tam znalazły się pewne mankamenty, które powodowały, że zbudowalibyśmy coś, co nie jest do końca funkcjonalne i nie dawałoby możliwości dobrego prowadzenia ruchu pociągów.

Nowy, https://motomus.pl/ zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), który zabezpiecza finansowanie dla strategicznych projektów kolejowych, został przyjęty przez poprzedni rząd w sierpniu ub.r. Dokument przewiduje w tej perspektywie czasowej realizację inwestycji kolejowych wartych ponad 90 mld zł – w tym 80 mld zł w zakresie perspektywy 2021–2027 oraz 11 mld zł w zakresie KPO. Efektem jego realizacji mają być m.in. szybsze połączenia i skrócenie czasu podróży pomiędzy głównymi ośrodkami. Wśród priorytetów na lata 2021–2027 jest dokończenie rozpoczętych dużych projektów inwestycyjnych (jak np. prace na linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w Łodzi, modernizacja ciągu Gdynia – Słupsk oraz modernizacja magistrali węglowej na odcinku Chorzów – Zduńska Wola), kontynuacja prac na kluczowych liniach sieci bazowej TEN-T (m.in. ciąg Katowice – Zebrzydowice, Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk) oraz ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego (m.in. budowa linii kolejowej Podłęże – Tymbark, modernizacja linii Skierniewice – Łuków czy Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia).

Po grudniowej zmianie władzy nowy, koalicyjny rząd rozpoczął przegląd kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, w tym projektów przewidzianych w Krajowym Programie Kolejowym. Ma to m.in. pozwolić uniknąć kosztownych błędów i zapobiec realizacji nieefektywnych przedsięwzięć. W pierwszych tygodniach resort infrastruktury dopatrzył się m.in. błędów w dokumentacji wartej 1,4 mld zł przebudowy kolejowej obwodnicy Poznania, które skutkowałyby niską przepustowością dla planowanego zwiększenia liczby pociągów.

– W tych zmianach chodzi o to, żeby pociągi jeździły szybciej i żeby mogło jeździć ich więcej, czyli poprawa przepustowości. A kiedy pociągi jeżdżą szybciej, to przekłada się też na skrócenie czasu przejazdów. Często są to też rozwiązania, które generalnie mają służyć temu, żeby ująć więcej pociągów w rozkładzie, lepiej pogodzić ruch pasażerski i towarowy – zwraca uwagę wiceminister infrastruktury.

Jak wskazuje, środków na inwestycje kolejowe w nadchodzących latach nie zabraknie, ponieważ – oprócz miliardów w Krajowym Planie Kolejowym i KPO – dodatkowe fundusze są też przewidziane w programie kolejowym projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– On jest jednak związany z budową całkowicie nowych linii kolejowych, a nie modernizacją tych, które już istnieją – przypomina Piotr Malepszak.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany od kilku lat węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W pierwszym etapie – który zgodnie z pierwotnym harmonogramem miałby się zakończyć w 2027 roku – planowane jest uruchomienie w podwarszawskim Baranowie nowego centralnego lotniska dla Polski, zdolnego obsłużyć ok. 40 mln pasażerów rocznie. W kolejnych latach ma być ono modułowo rozbudowywane – do ok. 65 mln pasażerów w horyzoncie 2060 roku. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano również 12 nowych szybkich tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to prawie 2 tys. km nowych linii, które zgodnie z harmonogramem miałyby być gotowe do końca 2034 roku.

– W projekcie CPK ten aspekt kolejowy jest przeważający, zarówno jeśli chodzi o ilość pieniędzy, jak i zakres prac, bo mówimy o inwestycjach na dużym obszarze kraju, różnych odcinkach nowych linii kolejowych. Z zaplanowanych ok. 155 mld zł większość – ok. 100 mld zł – ma być przeznaczona właśnie na budowę nowych linii kolejowych. Tak więc kolej dominuje w projekcie CPK, choć oczywiście najbardziej medialne jest samo lotnisko – mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej.

CPK ma być największą inwestycją infrastrukturalną w dotychczasowej historii Polski. To sztandarowy projekt rządu PiS, który od początku budzi jednak duże kontrowersje oraz wątpliwości dotyczące jego skali, kosztów i harmonogramu. Dlatego koalicyjny rząd zapowiedział przeprowadzenie kompleksowego audytu, który ma sprawdzić dotychczasowe wydatki poniesione na tę inwestycję i zakres zrealizowanych prac oraz urealnić ten projekt i pokazać, w jaki sposób dalej go realizować. Większość ekspertów jest jednak zgodna, że dotychczasowy harmonogram tej inwestycji jest nierealny do utrzymania.

– Spodziewam się, że audyt pokaże wiele szczegółów, o których nie mówi się publicznie, a które mają ogromny wpływ na zakres i koszty tego projektu. Obstawiam, że pójdziemy z budową nowych linii kolejowych, z realizacją priorytetów i że zapadnie decyzja dotycząca budowy nowego lotniska, ale jednocześnie obstawiam, że będzie decyzja związana z jakimś zakresem prac i rozbudową lotnisk istniejących – przewiduje Piotr Malepszak. – Jeśli chodzi o linie kolejowe w projekcie CPK, to tutaj ważne jest, żeby poukładać priorytety, bo nie da się wszystkiego zbudować od razu. Nie ma takich zasobów kadrowych, sprzętowych i finansowych, żebyśmy wszystko od razu zaczynali. Dlatego zaczynamy od priorytetów w postaci linii kolejowej Warszawa – Łódź, tunelu w Łodzi i dalszych odcinków w kierunku Wrocławia i Poznania. To ma być nowy kręgosłup komunikacyjny na osi Wschód – Zachód.

Jak wynika z informacji przedstawionych prezydentowi przez premiera Donalda Tuska podczas wtorkowej Rady Bezpieczeństwa, na program kolejowy wydano do tej pory 0,5 mld zł, chociaż – jak podkreślił premier – nie zbudowano nawet kilometra torów, nie ma pozwoleń na budowę, z wyjątkiem tunelu pod Łodzią, którego nie zaczęto drążyć. Premier poinformował także o zamiarze przygotowania projektu zmian w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, aby prace dotyczące tej inwestycji przejęło Ministerstwo Infrastruktury.

Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/resort-infrastruktury,p1142073702