Jak się nie dać windykacji?

0
2513

Od kilku lat daje się zauważyć tendencja do narastającego zadłużania się Polaków. Lata 2015 i 2014 zostały ocenione pod tym względem jako rekordowe w stosunku do poprzednich. W roku 2015, wg danych Biura Informacji Kredytowej, udzielono około 7 milionów kredytów różnych rodzajów, wartych łącznie 79 miliardów złotych. Do tego dochodzą pożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe, których spłacalność nie jest monitorowana przez BIK. Większość kredytobiorców jest dość ostrożna i racjonalna przy podejmowaniu decyzji kredytowych, również banki, pomimo zachęcających reklam, dążą do tego, by możliwie starannie oceniać potencjał klienta.

Niestety, nie wszystkim kredytobiorcom będzie dane spłacić swoje zobowiązania bez przeszkód, część straci pracę, przeszacuje swoje możliwości finansowe, lub też będzie musiała zmierzyć się z innymi problemami (choroba, nagły duży wydatek, nietrafiona inwestycja), które nie pozwolą im spać spokojnie.

Każdy bank ma obowiązek dbać o jakość portfela kredytowego, dlatego też banki dostrzegły konieczność pomocy ze strony wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Sposoby współpracy są dwa, pierwszy polega na tym, że bank zleca takiej firmie prowadzenie negocjacji i czynności prawnych w jego imieniu, jednak wciąż to bank jest wierzycielem. Drugi sposób opiera się na cesji wierzytelności, firma windykacyjna płaci bankowi za przejęcie portfela niespłacanych kredytów, staje się jego właścicielem, czyli wierzycielem wtórnym i prowadzi czynności podobne do powyższych, jednak we własnym imieniu; ma też dużo większą swobodę działania, nieskrępowana wytycznymi banku. Od kilku lat drugi sposób, oparty o cesję, zaczyna zdecydowanie dominować w branży windykacyjnej, jako atrakcyjniejszy dla obu stron.

Co w tym wszystkim może zrobić dłużnik? Bank i windykator jednogłośnie odpowiedzą „spłacić wszystko”. Nie zawsze jest to możliwe, a pożyczanie na spłatę długu wcale nie będzie rozwiązaniem problemu, a raczej jego pogłębieniem. Dodatkowo, część pracodawców bardzo niechętnie patrzy na pracowników poddanych egzekucji komorniczej, w niektórych przypadkach kończy się to zwolnieniem takiej osoby. Czasem zadłużenie jest kwestią sporną, w której klient, jako strona słabsza i mniej zorientowana w przepisach prawa, nie jest w stanie wiarygodnie umotywować swoich racji.

Rynek nie znosi próżni i dlatego po powstaniu firm skupujących i ściągających długi powstały również te, które zajmują się obroną praw i interesów dłużnika.

Ich pracownicy doskonale znają takie ustawy jak Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, czy Ustawa o Upadłości Konsumenckiej, co również ważne, dobrze orientują się w orzecznictwie sądowym w tej płaszczyźnie. Współpracuję z osobami, które były zatrudnione w największych firmach windykacyjnych
– mówi Witold Bartnicki, właściciel wrocławskiej firmy pomagającej dłużnikom, prowadzący także biuro https://visomedia.pl/pozycjonowanie-sklepu-internetowego/ detektywistyczne – doskonale znają one  procedurę postępowania, dzięki ich pomocy udaje się poznać słabe strony wierzyciela, wykorzystać jego błędy i zaniedbania. W konsekwencji radykalnie poprawia się pozycja negocjacyjna dłużnika, w wielu przypadkach można w ten sposób doprowadzić nawet do oddalenia powództwa, czyli przegrania sprawy sądowej przez wierzyciela.

Działania te określa się mianem antywindykacji, spotyka się też pojęcie oddłużanie, które czasem jest rozumiane jako pożyczenie klientowi pieniędzy na spłatę jego starych długów.

Znaczącą wadą tej drugiej opcji jest to, iż odsunie ona w czasie problem dłużnika, ale nie rozwiąże go ostatecznie, dlatego lepiej, żeby dłużnik przeanalizował swoją sytuację, mocne i słabe strony swoje oraz wierzyciela, a potem z pomocą profesjonalnej firmy oddłużeniowej podjął szybkie  i skuteczne działania prawne.

Nie zajmujemy się ocenianiem klienta – podsumowuje wspomniany wyżej detektyw
– to, dlaczego się do mnie zgłasza, jakie kierują nim intencje; jest sprawą jego przekonań, sytuacji i celów życiowych. Zadaniem moim i zespołu jest profesjonalna pomoc, faktyczna i prawna, czyli właśnie antywindykacja, która sprawi, że roszczenia wobec dłużnika staną się bezzasadne, a (już były) dłużnik będzie mógł odzyskać płynność finansową i spokój.

Więcej informacji na temat windykacji znajduje się na stronie: http://oddluzanie.wroclaw.pl/