Fundusze Norweskie sfinansują innowacyjne inwestycje związane z obszarami wodnymi. Firmy mogą się ubiegać nawet o 2 mln euro wsparcia

0
618

Nawet 2 mln euro dofinansowania z Funduszy Norweskich mogą pozyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w nowym konkursie uruchomionym na początku lutego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. O wsparcie mogą się w nim ubiegać te firmy, które prowadzą działalność związaną z turystyką, zrównoważonym rozwojem lub dbaniem o ochronę środowiska w obszarze wodnym. Nabór w konkursie, ukierunkowanym na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, potrwa jeszcze do końca marca br.

– Konkurs Blue Growth, dotyczący innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich, jest adresowany do przedsiębiorców, którzy działają właśnie w branży szeroko rozumianej gospodarki wodnej, ale też turystyki związanej z wodami, jak i w obszarach związanych z zanieczyszczeniem wód i technologiami, które mogą się przyczynić do zmniejszenia skali tego problemu – mówi agencji Newseria Biznes Monika Karwat-Bury, ekspertka w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

„Blue Growth – innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” to konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany z Funduszy Norweskich. PARP właśnie ogłosił jego drugą edycję. O dofinansowanie wynoszące od 200 tys. do nawet 2 mln euro mogą się ubiegać projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wodnych, ekologii i turystyki, które poskutkują zastosowaniem w firmie nowych procesów lub rozwiązań czy też wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług.

Co ważne, jest to konkurs dla takich projektów, które będą przynosiły zyski. To oznacza, że powinny to być przedsięwzięcia biznesowe, które w wyniku inwestycji zapewnią nowe przychody i zyski. Innymi słowy, mają się przyczynić do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorcy – mówi Monika Karwat-Bury.

– O wsparcie mogą się ubiegać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani na terenie Polski i jest to potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru. Ponadto podmioty ubiegające się o wsparcie powinny spełnić dwa warunki. Po pierwsze, powinny mieć zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy trwający 12 miesięcy. Po drugie, w co najmniej jednym roku obrotowym trwającym co najmniej 12 miesięcy w ciągu trzech ostatnich lat powinny osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 20 tys. euro. Do przeliczenia kwoty przychodów ze sprzedaży na złote stosujemy średni kurs NBP z dnia otwarcia naboru – precyzuje Dominika Wieczorek, kierowniczka Sekcji Obsługi Funduszy Norweskich w PARP.

Dofinansowanie otrzymane w konkursie Blue Growth przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć na inwestycje, np. na zakup maszyn, roboty budowlane, eksperymentalne prace rozwojowe albo usługi doradcze. Beneficjenci będą musieli zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu projektu. Co istotne, projekt może być realizowany samodzielnie przez wnioskodawcę, ale ponieważ jest on finansowany z Funduszy Norweskich, na dodatkowe punkty mogą liczyć przedsiębiorstwa współpracujące z norweskimi partnerami.

– Nabór został uruchomiony 1 lutego, a wnioski można składać do 31 marca tego roku. Należy zgłaszać je za pośrednictwem generatora wniosków – specjalnej aplikacji dostępnej na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Należy wejść w zakładkę „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”, gdzie znajduje się link do generatora – mówi Dominika Wieczorek.

Co istotne, niektóre sektory, choć są kojarzone z gospodarką morską, są wykluczone bądź mają ograniczone możliwości ubiegania się o wsparcie w konkursie. Dotyczy to np. transportu wodnego.

Wynika to z zasad pomocy publicznej. Przykładowo projekty związane z zakupem nowej floty łodzi i statków nie będą dofinansowane, jeśli mają świadczyć usługi transportowe. Tacy przedsiębiorcy mogą jednak liczyć np. na dofinansowanie z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej czy modernizacji floty wodnej w zakresie odnawialnych źródeł zasilania energią – wyjaśnia Monika Karwat-Bury. 

To druga edycja konkursu Blue Growth. Pierwsza odbyła się w 2019 roku i spośród 28 złożonych wniosków o dofinansowanie PARP wyłonił 12 innowacyjnych projektów, które otrzymały finansowe wsparcie. Jednym z największych była m.in. organizacja przystani portowej zasilanej z OZE na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, która w poprzedniej edycji konkursu dostała niemal 1,5 mln zł dofinansowania. Port w nowym kształcie pozwoli na cumowanie 18 jednostek pływających i zapewni im możliwość zatankowania paliwa, odbiór nieczystości, wykonanie drobnych napraw oraz dostęp do prądu i wody pitnej. Przystań będzie zasilana energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na pomostach pływających.

W poprzedniej edycji dofinansowane zostały projekty, które dotyczyły głównie budowy lub modernizacji przystani jachtowych i małych portów na jeziorach. Były to także projekty skupione na aspektach środowiskowych, czyli np. na infrastrukturze odbioru odpadów ze statków, na infrastrukturze sanitarnej. Bardzo wspieramy takie projekty i liczymy, że w tym konkursie podobne również zostaną złożone. Są też jednak inne przykłady, jak np. projekt dotyczący farm wiatrowych na otwartym morzu, związany z ograniczaniem strat przy migracjach ptaków nad nimi – wymienia ekspertka w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

 


d

 

Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/fundusze-norweskie,p668447462